Allmänna villkor - Sportlotten Deals
Skapa konto Logga in

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan Sportlotten Deals Sverige AB (org. nr. 556905-2953), nedan kallat Sportlotten Deals, och fysisk person som använder Sportlotten Deals app eller webbtjänst (www.sldeals.se), nedan kallad Användare.

  1. SPORTLOTTEN DEALS TJÄNST

Sportlotten Deals affärsidé är att sammanföra företag som vill nå ut till nya kunder med konsumenter som vill spara pengar på nöjen, shopping och restauranger. Bolaget har byggt en digital plattform för rabattkuponger som kan nyttjas var man än är och bolagets tjänst hjälper konsumenter att spara pengar på hemmaplan, resan och på semestern.

  1. ALLMÄNNA REGLER

Följande allmänna regler gäller för Sportlotten Deals tjänst.

Användaren får inte kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från tjänsten utan tillstånd från Sportlotten Deals utom för eget personligt bruk.

Om Sportlotten Deals misstänker att Användaren:

– angett felaktiga uppgifter när avtalets ingåtts eller under avtalets period.

– inte längre samtycker till dessa allmänna villkor

– bryter mot dessa allmänna villkor

förbehåller sig Sportlotten Deals rätten att omedelbart och utan föregående meddelande stänga av Användaren från samtliga tjänster och radera Användarens medlemskonto/profil.

Användaren ansvarar personligen för sina inloggningsuppgifter och att dessa skyddas mot obehörig åtkomst. Användaren är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker på hens användarkonto på Sportlotten Deals. Vid misstanke om att någon obehörig fått tillgång till Användarens kontouppgifter hos Sportlotten Deals ska Användaren omedelbart underrätta bolaget om detta.

Användaren är medveten om att trafikavgifter till Användarens teleoperatör eller internetleverantör kan tillkomma för användning av Sportlotten Deals tjänster.

  1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Sportlotten Deals är personuppgiftsansvarig och värnar om Användarens integritet. Sportlotten Deals följer gällande regler om personuppgiftsbehandling, bl a EU-förordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Sportlotten Deals har en Integritetspolicy som du hittar i menyn.

  1. SPORTLOTTEN DEALS RÄTTIGHETER OCH ANSVAR

Sportlotten Deals ansvarar inte för om webb- eller apptjänster ligger nere eller inte fungerar korrekt på grund av externa eller interna orsaker såsom exempelvis underhållsarbeten, utveckling eller andra störningar. Sportlotten Deals ansvarar inte heller för eventuella problem eller skador som listade annonsörer eller leverantörer kan tänkas orsaka.

Sportlotten Deals har alltid för avsikt att all information på www.sldeals.se skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Sportlotten Deals inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten av informationen som finns presenterad på kupongerna. Allt agerande som du som Användare företar dig utifrån information presenterad genom nämnda tjänster är på ditt eget ansvar. Sportlotten Deals kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på kupongerna.

Informationen på Sportlotten Deals ska inte uppfattas som debattform, rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras genom Sportlotten Deals tjänster och dess samarbetspartners skall ses som generell information. Sportlotten Deals rekommenderar Användaren därför att verifiera all information innan du gör en beställning.

Med reservation för eventuella felskrivningar i kupongerna. Sportlotten Deals ansvar gentemot innehavaren av tjänsten är begränsat upp till den aktuella prenumerationens köpvärde.

Sportlotten Deals kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Sportlotten Deals eller marknadsförs via någon av Sportlotten Deals tjänster.

Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig kontakta: info@sportlotteriet.se.

  1. ÄNDRING AV SPORTLOTTEN DEALS KUNDVILLKOR

Sportlotten Deals har rätt att ensidigt ändra kundvillkoren, inklusive priset och reglerna för tjänsten. Ändringar av Sportlotten Deals kundvillkor träder i kraft tidigast 30 dagar efter att de annonserats på Hemsidorna och i Apparna. Eventuella väsentliga ändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att meddelande härom har skickats till dig. Om ändringarna är till nackdel för dig har du rätt att avbryta tjänsten. Det gör du enkelt själv på sidan ”Min profil” och ”Prenumerationer”. Om du inte säger upp Sportlotten Deals innan aktiveringstiden löpt ut och tjänsten förnyas så anses du ha accepterat ändringarna. Ändringar av mindre betydelse träder i kraft 30 dagar efter att de har annonserats på Hemsidorna och i Apparna och behöver således inte meddelas dig för att äga giltighet.

  1. ÅNGERRÄTT

Ångerrätt gäller i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Sportlotten Deals inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud fått möjlighet till åtkomst till Sportlotten Deals (ångerfristen). I enlighet med Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller undantaget för Ångerrätten om det totala beloppet konsumenten ska betala understiger 400 kr. Detta innebär att vid köp som understiger 400 kronor äger konsumenten ej rätt till någon ångerrätt.

Sportlotten Deals Sverige AB, org.nr 556905-2953 | Kungsgatan 5 |Uddevalla | info@sportlotteriet.se

 

 

Top