Privacy Policy - Sportlotten Deals
Skapa konto Logga in

Privacy Policy

1. INTRODUKTION

Sportlotten Deals är en Tjänst som ägs av Sportlotten Deals Sverige AB, orgnr 556905-2953 (nedan beskrivet som ”Vi” eller ”Oss”)

Denna integritetspolicy, tillsammans med våra allmänna villkor, förklara hur vi får använda information som du registrerar när du använder tjänsten. Vänligen läs dessa villkor och vår policy noggrant. Genom att godkänna dessa villkor och använda tjänsten bekräftar du att ha förstått och accepterat dem.

För att bli användare av tjänsten måste du registrera viss personlig information som är relevant för ditt medlemskap. Nedan kallar vi denna information för ”Ditt innehåll” eller ”Personuppgifter”. Personlig information är nödvändigt för att Vi ska kunna göra en säker registrering och kunna leverera en unik tjänst till dig. Genom att aktivera din användare och använda vår tjänst så godkänner och accepterar du att vi behandlar Ditt Innehåll i enlighet med denna policy.

Ditt Innehåll används för att belöna och skapa relevanta och värdeskapande tjänster till dig. Det kan också komma att användas i vårt kvalitetsarbete och för administration och uppföljning. Ditt Innehåll delas inte med andra utan ditt godkännande eller genom att tydligt informera om att så sker.

Ditt Innehåll sparas så länge ditt medlemskap är aktivt eller max 24 månader efter inaktivitet.

2. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

All behandling av Ditt Innehåll sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning, GDPR. Ansvarig för behandlingen av uppgifter är Vi. Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du

  • Registrerar dig på sldeals.se
  • Använder tjänsten
  • Deltar i kampanjer, tävlingar, kundundersökningar och enkäter.
  • Kontaktar oss

2.1 ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behöver ditt mobilnummer för kunna skapa ett användarkonto till dig och för att skicka dig ditt 4-siffriga lösenord. För att tjänsten skall fungera fullt ut behöver vi även din e-postadress. Vi behandlar Ditt Innehåll i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Sportlotten Deals och för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Oss. Uppgifterna kan även utgöra underlag för produkt- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Vårt berättigade intresse av uppföljning och analys av våra kunder.

2.2 TREDJE PART

Vi samlar in vissa data kring vilken slags mobil och operativsystem du använder och använder cookies för att lagra vilken stad du valt så du slipper välja stad varje gång du loggar in. Den personliga data du lämnar kommer aldrig att användas utanför vår tjänst och delas inte med något annat företag.

Vi varken säljer, delar eller handlar med någon personlig information om våra användare av något slag till tredjepart.

3. DINA RÄTTIGHETER

Sportlotten Deals Sverige AB, orgnr 556905-2953 är personuppgiftsansvarig för tillhandahållande av tjänsten och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har enlig gällande lag rätt att kostnadsfritt

  • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter
  • Begränsa personuppgiftsbehandling som rör dig,
  • Att invända mot personuppgiftsbehandling
  • Dataportablilitet

För att få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av fel i dina registrerade personuppgifter, motsätta dig att ta del av marknadsföring eller återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter, kontakta oss:

Sportlotten Deals Sverige AB, info@sportlotteriet.se.

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

DATAINSPEKTIONEN, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.datainspektionen.se

4. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna policy ersätter alla tidigare versioner och uppdaterades i april 2023. Vi förbehåller oss rätten att ändra policyn vid behov.

Top